Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 51 - 55 από 152 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων

Νοέμβριος 2021
Απλούστευση
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, των οικονομικών δραστηριοτήτων υπαίθριων και στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.24.02 και 52.21.24.03, καθώς και οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με ενδεικτικό Κ.Α.Δ. 52.21.24.05.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Λειτουργίας Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων
Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Χώρων Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων

Νοέμβριος 2021
Απλούστευση
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, των οικονομικών δραστηριοτήτων χώρων στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων βαρέων οχημάτων με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.24.04, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, καθώς και τις αναγκαίες βοηθητικές και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις για τη στάθμευση αυτών.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Λειτουργίας Χώρων Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων
Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων και μέσω γραπτού μηνύματος SMS

Ιούνιος 2021
Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση
Υπηρεσία μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς μπορούν να λαμβάνουν τη βαθμολογία τους αλλά και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.
Αποδέκτες: Πολίτες
Σε εξέλιξη

Αρχική άδεια οδήγησης

Απλούστευση Ψηφιοποίηση
Απλούστευση και Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αρχικής έκδοσης άδειας οδήγησης
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Έκδοση Άδειας Οδήγησης
Αποδέκτες: Πολίτες
Ολοκληρώθηκε

Αυλη Συνταγογράφηση

Μάρτιος 2020
Απλούστευση Ψηφιοποίηση
Ανάπτυξη εφαρμογής για την εξ' αποστάσεων συνταγογράφηση μέσω GOV.gr, ώστε μια ιδιαίτερα σημαντική και ευαίσθητη διαδικασία να γινει απλούστερη για όλους τους εμπλεκόμενους (πολίτες, γιατρούς, φαρμακοποιούς) εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφάλεια, διαφάνεια και ιδιωτικότητα σε όλα τα επιμέρους στάδια.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Άυλη Συνταγογράφηση
Αποδέκτες: Πολίτες