Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 1 - 5 από 13 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Open Car

Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση Πληροφόρηση

Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με οχήματα τα οποία διαθέτουν πινακίδες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα (opencar.services.gov.gr). Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης της υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες: αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπείαν είναι ασφαλισμένο / ανασφάλιστο, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης ασφάλισης και το χρώμα, ο κατασκευαστής και ο τύπος του οχήματος

Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Ανανέωση άδειας οδήγησης

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Απλούστευση και Ψηφιοποίηση της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Απλούστευση και Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης της άδειας οδήγησης με νέου τύπου ή έκδοσης αντιγράφου λόγω απώλειας ή φθοράς

Σχετιζόμενες διαδικασίες: 396171 Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής / απώλεια 118191 Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω φθοράς 243127 Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου

Αποδέκτες: Πολίτες

Σε εξέλιξη

Αρχική άδεια οδήγησης

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Απλούστευση και Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αρχικής έκδοσης άδειας οδήγησης

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Έκδοση Άδειας Οδήγησης

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Ένταξη 5 διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

Απλούστευση Εξυπηρέτηση

Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Σχετιζόμενες διαδικασίες: (1) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών/Ανανέωση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών. (2) Αναγγελία Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προερχόμενου από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί έναρξης της ίδιας δραστηριότητας στην Ελλάδα. (3) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Υ.Ο.). (4) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής (και Υποκαταστήματος Σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. (5) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής/Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις