Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 25 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Open Car

  Μάρτιος 2022
  Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση Πληροφόρηση
  Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με οχήματα τα οποία διαθέτουν πινακίδες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα (opencar.services.gov.gr). Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης της υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες: αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπείαν είναι ασφαλισμένο / ανασφάλιστο, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης ασφάλισης και το χρώμα, ο κατασκευαστής και ο τύπος του οχήματος
  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Ανανέωση άδειας οδήγησης

  Δεκέμβριος 2021
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Απλούστευση και Ψηφιοποίηση της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Αντικατάσταση άδειας οδήγησης

  Φεβρουάριος 2023
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και ανάπτυξη εφαρμογής, με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση του εντύπου άδειας οδήγησης με νέου τύπου, αλλά και για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής μέσω μιας απλής διαδικασίας.

  Έτσι, μετασχηματίστηκε πλήρως η εμπειρία των πολιτών στις καθημερινές τους συναλλαγές με τις υπηρεσίες των Περιφερειών και τέθηκε οριστικό τέλος σε μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούσαν από τους πολίτες αναμονή σε μια σειρά από ουρές.

  Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν πλέον να καταθέτουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης ψηφιακά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Ειδικότερα, οι πολίτες θα μπορούν, μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, να προβούν ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr σε: 

  Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου

  Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς

  Έκδοση αντιγράφου οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας

   

  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας Οχημάτων και Συνεργατών Οδικής Βοήθειας Οχημάτων

  Νοέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και των συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων του άρθρου 1 του ν. 3651/2008 (Α΄ 44), με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.25.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Συνεργείων Οχημάτων

  Νοέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 45.20.1, 45.20.2 και 45.40.5.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Συνεργείων Οχημάτων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις