Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 11 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Αυτοτελών Διαιτολογικών Γραφείων και Πολυδύναμων Διαιτολογικών Μονάδων

  Οκτώβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και των πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 96.04.10.01 και 96.04.10.02.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας Αυτοτελών Διαιτολογικών Γραφείων και Πολυδύναμων Διαιτολογικών Μονάδων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Αισθητικής

  Οκτώβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των εργαστηρίων αισθητικής, που υπάγονται στις τάξεις NACE με ενδεικτικούς κωδικούς 96.02 και 96.04.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Αισθητικής
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Αυλη Συνταγογράφηση

  Μάρτιος 2020
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Ανάπτυξη εφαρμογής για την εξ' αποστάσεων συνταγογράφηση μέσω GOV.gr, ώστε μια ιδιαίτερα σημαντική και ευαίσθητη διαδικασία να γινει απλούστερη για όλους τους εμπλεκόμενους (πολίτες, γιατρούς, φαρμακοποιούς) εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφάλεια, διαφάνεια και ιδιωτικότητα σε όλα τα επιμέρους στάδια.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Άυλη Συνταγογράφηση
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων

  Μάϊος 2022
  Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση
  Με το Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων συστάθηκε ένα πλήρες σύστημα οργάνωσης των βασικών παιδιατρικών εμβολιασμών, που αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή των εμβολίων για όλα τα νοσήματα. Στο Μητρώο καταχωρίζονται όλα τα δοσολογικά σχήματα που χορηγούνται μέχρι και την εφηβική ηλικία, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για Παιδιά κι Εφήβους και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Ένταξη 15 διαδικασιών αρμοδιότητας του ΕΟΠΥΥ στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

  Μάρτιος 2021
  Απλούστευση Εξυπηρέτηση
  Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: 447205 Αποζημίωση θεραπειών ειδικής αγωγής 917647 Αποζημίωση δαπανών μετακίνησης Θαλασσαιμικών 612095 Αποζημίωση δαπανών μετακίνησης Αιμοκαθαρούμενων 693533 Έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών μετακίνησης για λόγους υγείας, εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του 754994 Αποζημίωση οπτικών (γυαλιών ή φακών επαφής) Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση λουτροθεραπείας. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση αεροθεραπείας Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση για χρήση υπηρεσιών αποκλειστικών νοσοκόμων, σε κρατικά νοσοκομεία.
  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις