Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 58 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  myConsulLive

  Απρίλιος 2022
  Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση
  Έλληνες πολίτες και ομογενείς που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν υποθέσεις τους με το Ελληνικό Δημόσιο μέσω βιντεοκλήσης
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  myKepLive

  Ιούλιος 2020
  Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση
  Ψηφιακό ραντεβού για εξυπηρέτηση από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης για διεκπεραίωση της υπόθεσής ή απλή διοικητική πληροφόρηση
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Το σύνολο των διαδικασιών που διενεργούνται στα ΚΕΠ
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Αδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

  Νοέμβριος 2021
  Ψηφιοποίηση
  Ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου μέσω του gov.gr. Ειδικότερα, ο πολίτης συνδέεται μέσω των κωδικών Taxisnet και μπορεί να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία Τροχαίας του τόπου κατοικίας του.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας Μοτοποδηλάτου
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Ακαδημαϊκές Ταυτότητες για τους φοιτητές

  Οκτώβριος 2021
  Ψηφιοποίηση
  Υπηρεσία που επιτρέπει να παρέχονται σε ψηφιακή μορφή διατίθενται πλέον, οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και γίνεται διαθέσιμη μέσω της υπηρεσίας απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας, academicid.minedu.gov.gr.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
  Αποδέκτες: Όλοι
  Σε εξέλιξη

  Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (ενιαίας θυρίδας) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες, το οποίο: - θα επιτρέπει την υποβολή από τους συναλλασσόμενους των πληροφοριών (δεδομένων) που απαιτούνται για την έκδοση αδειών / πιστοποιητικών / παροχή εγκρίσεων, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά προκειμένου να τελωνιστεί το εμπόρευμά τους. - θα υποστηρίζει την αποστολή και τη διαμοίραση της απαραίτητης πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο (διαχειριστές λιμένων, αερολιμένων, ελευθέρων ζωνών, αποθηκών, χημικών υπηρεσιών, κτηνιατρικών αρχών, φυτοϋγειονομικών αρχών κλπ).
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Το σύνολο τω προ-τελψωνειακών διαδικασιών που αφορούν σε επιχειρήσεις
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις