Εκπαίδευση

6 δράσεις

Εμφάνιση 1 - 5 από 6 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Ακαδημαϊκές Ταυτότητες για τους φοιτητές

Ψηφιοποίηση

Υπηρεσία που επιτρέπει να παρέχονται σε ψηφιακή μορφή διατίθενται πλέον, οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και γίνεται διαθέσιμη μέσω της υπηρεσίας απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας, academicid.minedu.gov.gr.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Αποδέκτες: Όλοι

Ολοκληρώθηκε

Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων και μέσω γραπτού μηνύματος SMS

Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση

Υπηρεσία μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς μπορούν να λαμβάνουν τη βαθμολογία τους αλλά και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Ένταξη διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

Εξυπηρέτηση

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας χορήγησης παραρτήματος διπλώματος, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εντύπου που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Χορήγηση παραρτήματος διπλώματος

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Προσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ψηφιοποίηση

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών διεργασίες για την πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Η σύναψη της σύμμβασης δινεργείται με ψηφιακό τρόπο μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Ψηφιακές αιτήσεις εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Μέσω της πλατφόρμας proti-eggrafi.services.gov.gr, ο γονέας – κηδεμόνας, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους κωδικούς στο TaxisNet, επιλέγει το νηπιαγωγείο που αντιστοιχεί στην διεύθυνση κατοικίας του και υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του νηπίου, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται, Η ίδια πλατφόρμα αυτοματοποιεί και τους μηχανισμούς διαχείρισης των αιτήσεων από το/τη Διευθυντή/ντρια του νηπιαγωγείου και από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την τελική κατανομή των νηπίων σε σχολικές μονάδες.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Έγγραφή στο Νηπιαγωγείο

Αποδέκτες: Πολίτες