Υγεία & Πρόνοια

13 δράσεις
  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 13 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Αυλη Συνταγογράφηση

  Μάρτιος 2020
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Ανάπτυξη εφαρμογής για την εξ' αποστάσεων συνταγογράφηση μέσω GOV.gr, ώστε μια ιδιαίτερα σημαντική και ευαίσθητη διαδικασία να γινει απλούστερη για όλους τους εμπλεκόμενους (πολίτες, γιατρούς, φαρμακοποιούς) εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφάλεια, διαφάνεια και ιδιωτικότητα σε όλα τα επιμέρους στάδια.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Άυλη Συνταγογράφηση
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων

  Μάϊος 2022
  Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση
  Με το Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων συστάθηκε ένα πλήρες σύστημα οργάνωσης των βασικών παιδιατρικών εμβολιασμών, που αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή των εμβολίων για όλα τα νοσήματα. Στο Μητρώο καταχωρίζονται όλα τα δοσολογικά σχήματα που χορηγούνται μέχρι και την εφηβική ηλικία, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για Παιδιά κι Εφήβους και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Ένταξη 14 διαδικασιών αρμοδιότητας του ΕΦΚΑ στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

  Απρίλιος 2021
  Εξυπηρέτηση
  Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Βεβαίωση απογραφής Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών Ασφαλιστική ικανότητα Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Δ.Π.Υ), όπως ισχύει. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021 Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής ν. 4554/2018), όπως ισχύει Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για καταβολή εφάπαξ χρηματικής αποζημίωσης αντί μαιευτικής περίθαλψης, στην περίπτωση τοκετού κατ’ οίκον. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μη συμβεβλημένους ιδιωτικούς φορείς. 688168 Αποζημίωση τεχνητής κόμης (περούκας) Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών για διενέργεια λογοθεραπειών. (το αίτημα δεν αφορά ειδικές θεραπείες παιδιών/εφήβων και ενηλίκων) Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών για διενέργεια εργοθεραπειών. (το αίτημα δεν αφορά ειδικές θεραπείες παιδιών/εφήβων και ενηλίκων) Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών για διενέργεια ψυχοθεραπειών. (το αίτημα δεν αφορά ειδικές θεραπείες παιδιών/εφήβων και ενηλίκων) Υποβολή αιτήματος δικαιούχων πασχόντων από κοιλιοκάκη, για αποζημίωση δαπανών για προμήθεια προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη.
  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Ένταξη 15 διαδικασιών αρμοδιότητας του ΕΟΠΥΥ στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

  Μάρτιος 2021
  Απλούστευση Εξυπηρέτηση
  Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: 447205 Αποζημίωση θεραπειών ειδικής αγωγής 917647 Αποζημίωση δαπανών μετακίνησης Θαλασσαιμικών 612095 Αποζημίωση δαπανών μετακίνησης Αιμοκαθαρούμενων 693533 Έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση δαπανών μετακίνησης για λόγους υγείας, εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του 754994 Αποζημίωση οπτικών (γυαλιών ή φακών επαφής) Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση λουτροθεραπείας. Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση αεροθεραπείας Υποβολή αιτήματος δικαιούχου για αποζημίωση για χρήση υπηρεσιών αποκλειστικών νοσοκόμων, σε κρατικά νοσοκομεία.
  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Ένταξη διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

  Ιούνιος 2020
  Εξυπηρέτηση
  Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - Καθορισμός εντύπου διοικητικής διαδικασίας.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: 227120 Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας
  Αποδέκτες: Πολίτες