Νέα-Ανακοινώσεις

ΕΠΑΔ logo
Νοέμβριος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την ψηφιακή έκδοση, ανανέωση και αντικατάσταση της κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού για επαγγελματίες οδηγούς

Παρατηρητήριο logo
Νοέμβριος 2022
Παρατηρητήριο

Αναρτήθηκε ο Απολογισμός Δράσεων της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών για τα έτη 2020-2021 στην πλατφόρμα diadikasies.gov.gr

ΕΠΔΔ logo
Οκτώβριος 2022
ΕΠΔΔ

Παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου «Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών και Οργάνωσης Σχέσεων Κράτους Πολίτη»

ΕΠΑΔ logo
Αύγουστος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση myPhoto για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας χρήσης φωτογραφίας του πολίτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο

ΕΠΔΔ logo
Ιούλιος 2022
ΕΠΔΔ

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4961/2022 με τον οποίο θεσμοθετείται η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών

MITOS logo
Ιούλιος 2022
MITOS

Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης – EUGO, η οποία βασίζεται στο ΕΜΔΔ-Μίτος

ΕΠΑΔ logo
Ιούλιος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της ίδρυσης Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής μέσω της νέας εφαρμογής e-Ν.Ε.Π.Α.

Ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν η δράσεις για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της μεταβίβασης ΙΧ οχήματος και για τον ηλεκτρονικό φάκελο οχήματος (MyAuto)
Ιούλιος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν η δράσεις για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της μεταβίβασης ΙΧ οχήματος και για τον ηλεκτρονικό φάκελο οχήματος (MyAuto)

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στα πρώτα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ιούλιος 2022
MITOS

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στα πρώτα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΠΑΔ logo
Ιούνιος 2022
ΕΠΑΔ

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

ΕΠΑΔ logo
Μάρτιος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την ψηφιακή δήλωση ονοματοδοσίας και βάπτισης μέσω του Gov.gr

ΕΠΑΔ logo
Φεβρουάριος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της έκδοσης συναινετικού διαζυγίου μέσω του Gov.gr