Νέα-Ανακοινώσεις

ΕΠΑΔ logo
Αύγουστος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση myPhoto για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας χρήσης φωτογραφίας του πολίτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο

ΕΠΔΔ logo
Ιούλιος 2022
ΕΠΔΔ

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4961/2022 με τον οποίο θεσμοθετείται η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών

MITOS logo
Ιούλιος 2022
MITOS

Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης – EUGO, η οποία βασίζεται στο ΕΜΔΔ-Μίτος

ΕΠΑΔ logo
Ιούλιος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της ίδρυσης Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής μέσω της νέας εφαρμογής e-Ν.Ε.Π.Α.

Ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν η δράσεις για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της μεταβίβασης ΙΧ οχήματος και για τον ηλεκτρονικό φάκελο οχήματος (MyAuto)
Ιούλιος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν η δράσεις για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της μεταβίβασης ΙΧ οχήματος και για τον ηλεκτρονικό φάκελο οχήματος (MyAuto)

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στα πρώτα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ιούλιος 2022
MITOS

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στα πρώτα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΠΑΔ logo
Ιούνιος 2022
ΕΠΑΔ

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

ΕΠΑΔ logo
Μάρτιος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την ψηφιακή δήλωση ονοματοδοσίας και βάπτισης μέσω του Gov.gr

ΕΠΑΔ logo
Φεβρουάριος 2022
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της έκδοσης συναινετικού διαζυγίου μέσω του Gov.gr

ΕΠΑΔ logo
Ιανουάριος 2022
ΕΠΑΔ

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή

Παρουσιάστηκε το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στους Υπηρεσιακούς και Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων
Δεκέμβριος 2021
MITOS

Παρουσιάστηκε το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στους Υπηρεσιακούς και Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν στον Πρωθυπουργό οι δράσεις για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της ανανέωσης άδειας οδήγησης και της χορήγησης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας
Δεκέμβριος 2021
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν στον Πρωθυπουργό οι δράσεις για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της ανανέωσης άδειας οδήγησης και της χορήγησης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας