Νέα-Ανακοινώσεις

Παρατηρητήριο logo
Νοέμβριος 2022
Παρατηρητήριο

Αναρτήθηκε ο Απολογισμός Δράσεων της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών για τα έτη 2020-2021 στην πλατφόρμα diadikasies.gov.gr

Παρατηρητήριο logo
Απρίλιος 2021
Παρατηρητήριο

Ολοκληρώθηκε η μέτρηση Διοικητικών Βαρών για την απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογνό

Παρατηρητήριο logo
Ιούλιος 2020
Παρατηρητήριο

Ξεκίνησε η συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον ΟΟΣΑ για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα