Νέα-Ανακοινώσεις

ΕΠΔΔ logo
Μάρτιος 2023
ΕΠΔΔ

Δημοσιεύτηκε το Τετραετές Πρόγραμμα Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών 2020-2024

Παρουσιάστηκε επίσημα η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ιανουάριος 2023
ΕΠΔΔ

Παρουσιάστηκε επίσημα η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΠΔΔ logo
Οκτώβριος 2022
ΕΠΔΔ

Παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου «Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών και Οργάνωσης Σχέσεων Κράτους Πολίτη»

ΕΠΔΔ logo
Ιούλιος 2022
ΕΠΔΔ

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4961/2022 με τον οποίο θεσμοθετείται η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών