Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση

16/02/2024
ΕΠΔΔ

Οδηγίες με στόχο την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας

Διευκρινίσεις για την υπεύθυνη δήλωση

Η εμπέδωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και κράτους προϋποθέτει την ενιαία και ομοιόμορφη παροχή των δημοσίων υπηρεσιών και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα βήματα και τους τρόπους διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό, με εγκύκλιο που εκδόθηκε με πρωτοβουλία της  Υφυπουργού Εσωτερικών Βιβής Χαραλαμπογιάννη, δίνονται αναγκαίες διευκρινίσεις για θέματα τύπου και υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης του του ν. 1599/1986, συμπλήρωσης και υπογραφής της για λογαριασμό τρίτων και χρήσης της.

Συνοπτικά, με την εγκύκλιο:

Η εγκύκλιος απευθύνεται σε όλες τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ, προς αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν καθημερινά τους παρόχους δημοσίων υπηρεσιών, ιδίως στο επίπεδο της άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη.

Για το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου δείτε εδώ