Δημοσιεύτηκε το Τετραετές Πρόγραμμα Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών 2020-2024

05/03/2023
ΕΠΔΔ

Αναρτήθηκε στην πλατφόρμα diadikasies.gov.gr το Τετραετές Πρόγραμμα Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών 2020-2024, το οποίο έχει λάβει την έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΠΑΔ.

ΕΠΔΔ logo

Αναρτήθηκε στην πλατφόρμα diadikasies.gov.gr το Τετραετές Πρόγραμμα Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών 2020-2024, το οποίο έχει λάβει την έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΠΑΔ.

Το πρόγραμμα αποτυπώνει τις δράσεις και τις ενέργειες που έγιναν στους τρείς πυλώνες κατά την πρώτη φάση υλοποίησης της πολιτικής από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2022 και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στη δεύτερη φάση έως το τέλος του 2023  και την τρίτη φάση έως το τέλος του 2024.
Το συγκεκριμένο κείμενο συντάχθηκε για την εκπλήρωση της μεταρρύθμισης 16929_Towards Public Administration’s “customer”-oriented services through simplification and improvement of processes, systems enhancements and compliance with European strategies and policies στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Δείτε περισσότερα