Εκθέσεις-Αναφορές

Απολογισμός Δράσεων ΕΠΔΔ 2020-2021

ΕΘνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών - Εγχειρίδιο Χρήσης για τη Δημόσια Διοίκηση

Μέτρηση Διοικητικών Βαρών σε 13 τομείς πολιτικής (ΟΟΣΑ 2014)

Τετραετές Πρόγραμμα ΕΠΔΔ 2020-2024

Ετήσια Έκθεση Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών 2022