Η απλούστευση διαδικασιών «πρωτοσέλιδο» στο ΕΚΔΔΑ

15/02/2024
ΕΠΔΔ

Συνέντευξη της Υφυπουργού Εσωτερικών Βιβής Χαραλαμπογιάννη στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Μετά – Γνώση»

Η απλούστευση διαδικασιών «πρωτοσέλιδο» στο ΕΚΔΔΑ

Αφιερωμένο στην Πολιτική της Απλούστευσης των Διοικητικών Διαδικασιών, δεύτερου πυλώνα της μεταρρυθμιστικής Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών
Διαδικασιών είναι το όγδοο τεύχος του ενημερωτικού Newsletter «Μετά – Γνώση», το οποίο εκδίδεται από το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).


Στην συνέντευξή της η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, το ρόλο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), ως μέσου για την επίτευξη του στόχου της συγκέντρωσης και του εξορθολογισμού των υλοποιούμενων τομεακών παρεμβάσεων απλούστευσης που διεξάγονται σε σημαντικά πεδία πολιτικής.

Αναφορά έκανε και στο καινοτομικό, ακόμα και για τα διεθνή δεδομένα, Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών ΕΜΔΔ - «Μίτος» (https://mitos.gov.gr/), πρώτο πυλώνα της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών και τον ρόλο του στην εξασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής των διαδικασιών σε όλο το μήκος και πλάτος της δημόσιας διοίκησης, αλλά και ως εργαλείο ουσιαστικής υποστήριξης των πολιτών, ώστε να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για κάθε μία από τις χιλιάδες συναλλαγές τους με το Δημόσιο.


Τέλος, η Υφυπουργός ανέλυσε την αποστολή του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία (ΠτΓ), τρίτου πυλώνα της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών
Διαδικασιών δηλαδή την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση των διοικητικών βαρών τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης προς όλους τους πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και τη σύνταξη αναφορών για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα.


Με άρθρο της με τίτλο «Η απλούστευση στην πράξη» η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών κα Αντιγόνη Μακρυγιάννη παρουσίασε τη λειτουργία των τριών παραπάνω πυλώνων (ΕΠΑΔ, ΕΜΔΔ, ΠτΓ) οι οποίοι, αλληλοεξαρτώμενοι και αλληλοεπιδρώντες, συνιστούν την Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών.


Η κα Μακρυγιάννη ανέλυσε τους άξονες υλοποίησης της απλούστευσης διαδικασιών στην πράξη, ενώ αναφέρθηκε στις μεθόδους απλούστευσης, στις
οποίες περιλαμβάνονται ενέργειες που στοχεύουν στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή τη μείωση των διοικητικών βαρών.


Τέλος, ως παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών, αναλύθηκε η περίπτωση της Διοικητικής Διαδικασίας «Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης» και έγινε αναφορά στα επόμενα βήματα της εξεταζόμενης δημόσιας πολιτικής.


Περιηγηθείτε στο τεύχος Φεβρουαρίου του «Μετά – Γνώση» στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ.