Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στα πρώτα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης

08/07/2022
MITOS
Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στα πρώτα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Παρουσιάστηκε το  Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών - «ΜΙΤΟΣ» που αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση και ένα εμβληματικό έργο για τη Δημόσια Διοίκηση. Το «ΜΙΤΟΣ» είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο που θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη μείωση των διοικητικών βαρών και την ενίσχυση της διαφάνειας στον δημόσιο τομέα. Σε αυτό θα καταγραφούν σταδιακά όλες οι διοικητικές διαδικασίες του κράτους, και θα περιλαμβάνονται επίσης όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ισχύουσα νομοθεσία και τον χρόνο διεκπεραίωσης. Στην ίδια εκδήλωση που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά τα βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Βραβεύθηκαν δημόσιοι φορείς, δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί για τις αποτελεσματικές, καινοτόμες και πρωτοποριακές διοικητικές διαδικασίες και δράσεις που πρότειναν, στη βάση των αρχών της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Δείτε περισσότερα

https://digitalawards.gov.gr/