Νέα-Ανακοινώσεις

MITOS logo
Φεβρουάριος 2023
MITOS

H Δημόσια Διοίκηση εκσυγχρονίζεται – Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών

MITOS logo
Ιανουάριος 2023
MITOS

Ξεπέρασαν τις 2.500 οι δημοσιευμένες διοικητικές διαδικασίες στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών - Μίτος

MITOS logo
Δεκέμβριος 2022
MITOS

Ξεκίνησε η διασύνδεση του gov.gr με το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών-Μίτος

MITOS logo
Ιούλιος 2022
MITOS

Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης – EUGO, η οποία βασίζεται στο ΕΜΔΔ-Μίτος

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στα πρώτα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Ιούλιος 2022
MITOS

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στα πρώτα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Παρουσιάστηκε το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στους Υπηρεσιακούς και Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων
Δεκέμβριος 2021
MITOS

Παρουσιάστηκε το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στους Υπηρεσιακούς και Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων