Νέα-Ανακοινώσεις

ΕΠΑΔ logo
Ιανουάριος 2022
ΕΠΑΔ

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή

Παρουσιάστηκε το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στους Υπηρεσιακούς και Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων
Δεκέμβριος 2021
MITOS

Παρουσιάστηκε το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών "Μίτος" στους Υπηρεσιακούς και Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν στον Πρωθυπουργό οι δράσεις για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της ανανέωσης άδειας οδήγησης και της χορήγησης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας
Δεκέμβριος 2021
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν στον Πρωθυπουργό οι δράσεις για την απλούστευση και ψηφιοποίηση της ανανέωσης άδειας οδήγησης και της χορήγησης αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας

ΕΠΑΔ logo
Νοέμβριος 2021
ΕΠΑΔ

Προγραμματική Συμφωνία για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Προγραμματική Συμφωνία για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Οκτώβριος 2021
ΕΠΑΔ

Προγραμματική Συμφωνία για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού
Αύγουστος 2021
ΕΠΑΔ

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ιούνιος 2021
ΕΠΑΔ

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη στο ΕΠΑΔ διαδικασιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΕΠΑΔ logo
Ιούνιος 2021
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την κατάργηση 68 παρωχημένων διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ από τα ΚΕΠ

ΕΠΑΔ logo
Απρίλιος 2021
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για τη δημιουργία του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα με το οποίο καταργούνται 25 δικαστικά πιστοποιητικά

Παρατηρητήριο logo
Απρίλιος 2021
Παρατηρητήριο

Ολοκληρώθηκε η μέτρηση Διοικητικών Βαρών για την απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογνό

ΕΠΑΔ logo
Μάρτιος 2021
ΕΠΑΔ

Ολοκληρώθηκε η δράση για την ψηφιακή αίτηση και παραλαβή ποινικού μητρώου, μέσω του gov.gr

Παρατηρητήριο logo
Ιούλιος 2020
Παρατηρητήριο

Ξεκίνησε η συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τον ΟΟΣΑ για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα