Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

29/06/2022
ΕΠΑΔ

Η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) προχωρά με 8 νέες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις απλούστευσης

ΕΠΑΔ logo

Η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) προχωρά με 8 νέες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις απλούστευσης, στους εξής τομείς πολιτικής:

Ναυτιλία, Ενδοδιοικητικές Διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιες Συμβάσεις, Τουρισμός, Επικουρική Ασφάλιση, Κοινωνική Ασφάλιση, Αγροτική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα,

βάσει των Προγραμματικών Συμφωνιών ή Μνημονίων Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του άρθρου 45 του ν. 4635/2019.

Οι απλουστεύσεις στους 8 τομείς θα γίνουν με χρηματοδότηση από το ΕΠ ΜΔΤ του ΕΣΠΑ 2014-2021 και έχουν συνολικό προϋπολογισμό 13.142.946,74 €.

Δείτε τις δράσεις απλούστευσης