Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 21 - 25 από 131 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας Οχημάτων και Συνεργατών Οδικής Βοήθειας Οχημάτων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και των συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων του άρθρου 1 του ν. 3651/2008 (Α΄ 44), με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.25.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Αισθητικής

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των εργαστηρίων αισθητικής, που υπάγονται στις τάξεις NACE με ενδεικτικούς κωδικούς 96.02 και 96.04.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Αισθητικής

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματική Κατάρτισης, Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Κολλεγίων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματική Κατάρτισης, των Φροντιστηρίων, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και των Κολλεγίων με κωδικούς NACE 85.41 και 85.59.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματική Κατάρτισης, των Φροντιστηρίων, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και των Κολλεγίων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 88.10.12 και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) για Άτομα με Αναπηρία (Α.μεΑ.) με Κ.Α.Δ. 88.10.15.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) για Άτομα με Αναπηρία (Α.μεΑ.)

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνιατρικών Δραστηριοτήτων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 75.00, Κτηνιατρικές Δραστηριότητες, και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών, εξαιρουμένων των κτηνιατρικών γραφείων παραγωγικών ζώων του άρθρου 19 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198).

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνιατρικών Δραστηριοτήτων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις