Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 21 - 25 από 152 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Αδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

  Νοέμβριος 2021
  Ψηφιοποίηση
  Ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου μέσω του gov.gr. Ειδικότερα, ο πολίτης συνδέεται μέσω των κωδικών Taxisnet και μπορεί να υποβάλλει την αίτηση ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία Τροχαίας του τόπου κατοικίας του.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας Μοτοποδηλάτου
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Ακαδημαϊκές Ταυτότητες για τους φοιτητές

  Οκτώβριος 2021
  Ψηφιοποίηση
  Υπηρεσία που επιτρέπει να παρέχονται σε ψηφιακή μορφή διατίθενται πλέον, οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και γίνεται διαθέσιμη μέσω της υπηρεσίας απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας, academicid.minedu.gov.gr.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
  Αποδέκτες: Όλοι
  Ολοκληρώθηκε

  Ανανέωση άδειας οδήγησης

  Δεκέμβριος 2021
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Απλούστευση και Ψηφιοποίηση της διαδικασίας ανανέωσης άδειας οδήγησης
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Σε εξέλιξη

  Ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (ενιαίας θυρίδας) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες, το οποίο: - θα επιτρέπει την υποβολή από τους συναλλασσόμενους των πληροφοριών (δεδομένων) που απαιτούνται για την έκδοση αδειών / πιστοποιητικών / παροχή εγκρίσεων, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά προκειμένου να τελωνιστεί το εμπόρευμά τους. - θα υποστηρίζει την αποστολή και τη διαμοίραση της απαραίτητης πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο (διαχειριστές λιμένων, αερολιμένων, ελευθέρων ζωνών, αποθηκών, χημικών υπηρεσιών, κτηνιατρικών αρχών, φυτοϋγειονομικών αρχών κλπ).
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Το σύνολο τω προ-τελψωνειακών διαδικασιών που αφορούν σε επιχειρήσεις
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Αντικατάσταση άδειας οδήγησης

  Φεβρουάριος 2023
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου και ανάπτυξη εφαρμογής, με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση του εντύπου άδειας οδήγησης με νέου τύπου, αλλά και για την έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής μέσω μιας απλής διαδικασίας.

  Έτσι, μετασχηματίστηκε πλήρως η εμπειρία των πολιτών στις καθημερινές τους συναλλαγές με τις υπηρεσίες των Περιφερειών και τέθηκε οριστικό τέλος σε μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούσαν από τους πολίτες αναμονή σε μια σειρά από ουρές.

  Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν πλέον να καταθέτουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης ψηφιακά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Ειδικότερα, οι πολίτες θα μπορούν, μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, να προβούν ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr σε: 

  Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου

  Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς

  Έκδοση αντιγράφου οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας

   

  Αποδέκτες: Πολίτες