Όλες οι Μετρήσεις

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 26 - 29 από 29 μετρήσεις

  Έναρξη λειτουργίας στεγασμένου πλυντηρίου - λιπαντηρίου αυτοκινήτων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας έναρξης λειτουργίας στεγασμένου πλυντηρίου - λιπαντηρίου αυτοκινήτων

  Έναρξης λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας έναρξης λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων

  Έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων

  Έκδοση άδειας αλίευσης στα διεθνή ύδατα ή/ και αλίευσης για τρίτες χώρες και για συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας αλίευσης στα διεθνή ύδατα ή/και αλίευσης για τρίτες χώρες και για συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης για φυσικά και νομικά πρόσωπα