Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων

Η διαδικασία αφορά την ηλεκτρονική υπηρεσία για μεταβιβάσεις ακινήτων με την ονομασία MyProperty

Ταυτότητα Μέτρησης

2022
 • Τίτλος:

  Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων - Απλουστευμένη διαδικάσια
 • Περίοδος Αναφοράς:

  Ιαν. 2022 ως Δεκ. 2022
 • Ομάδα Στόχος:

  #Πολίτες
 • Περίοδος Μέτρησης:

  Σεπ. 2022 - Δεκ. 2022
 • Μέθοδος Μέτρησης:

  Standard Cost Model

Περιγραφή

Τον Μάρτιο του 2021, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υλοποίησε μια ηλεκτρονική υπηρεσία για μεταβιβάσεις ακινήτων με την ονομασία MyProperty, η οποία επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και χωρίς καμία επιτόπια επίσκεψη στη ΔΟΥ ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία έχει γίνει υποχρεωτική για αγορές ακινήτων από τις 29 Ιουνίου 2021 και για δωρεές και γονικές παροχές από τις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Μέτρηση

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 71.514.665 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Προετοιμασία δήλωσης

Συμπεριλαμβάνεται το κόστος του συμβολαιογράφου

99%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €71.020.000 από συνολικό κόστος €71.514.665

Υποβολή δήλωσης

Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyProperty

1%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €494.665 από συνολικό κόστος €71.514.665
Αναλυτική Παρουσίαση