Όλες οι Μετρήσεις

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 28 μετρήσεις

  Έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα

  Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων (Ι.Χ.)

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  2021

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) της αναγγελίας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό

  Απόδοση ΑΜΚΑ σε νεογνό

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες #Οικογένεια
  Baseline - 2019 2020

  Η διαδικασία αφορά στην απονομή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε νεογέννητα

  Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  2022

  Η διαδικασία αφορά την ηλεκτρονική υπηρεσία για μεταβιβάσεις ακινήτων με την ονομασία MyProperty

  Δικαστική Συμπαράσταση

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019

  Η διαδικασία αφορά την κατάθεση αίτησης για ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη