Επιχειρηματική Δραστηριότητα

10 μετρήσεις
  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 10 μετρήσεις

  Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων (Ι.Χ.)

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  2021

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) της αναγγελίας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό

  Εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Λούνα-Παρκ, Τσίρκων και Παγοδρομίων

  Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

  Έναρξη ατομικής επιχείρησης

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2023

  Η διαδικασία αφορά την έναρξη ατομικής επιχείρησης με εμπορική δραστηριότητα

  Λειτουργία συνεργείων οχημάτων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την ίδρυση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων