Επιχειρηματική Δραστηριότητα

17 μετρήσεις
  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 17 μετρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Συμμετοχή σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία του ν. 4412/2016.

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις

  Μέτρηση Διοικητικών Βαρών των διαδικασιών συμμετοχής σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία του ν. 4412/2016, και ειδικότερα σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τα προβλεπόμενα για την ανάθεση και εκτέλεση σύμβασης και χρήση των προβλεπόμενων μέσων για την επίλυση των διαφορών στο προδικαστικό στάδιο.

  Σύσταση Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  2023 2023

  Η διαδικασία αφορα στη σύσταση Ναυτιλιακή Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) και την καταχώρισή της στο μητρώο ναυτιλιακών εταιριών πλοίων αναψυχής.

  Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2023

  Η μέτρηση αφορά στις διαδικασίες που απλουστεύθηκαν με το άρθρο 8 και τα άρθρα 20 και 21 του ν. 4811/2021 καθώς και τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4875/2021 σχετικά με τη λειτουργία των τουριστικών γραφείων.

  Λειτουργία υγειονομικών καταστημάτων εντός τουριστικών λιμένων, υποδομών, εγκαταστάσεων και καταλυμάτων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις

  Η μέτρηση αφορά στη διαδικασία «Λειτουργία υγειονομικών καταστημάτων εντός τουριστικών λιμένων, υποδομών, εγκαταστάσεων και καταλυμάτων» πριν και μετά την απλούστευση που έγινε με την υπαγωγή στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 4442/2016

   

   

  Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής