Περιουσία & Φορολογία

2 μετρήσεις
  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 2 από 2 μετρήσεις

  Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  2022

  Η διαδικασία αφορά την ηλεκτρονική υπηρεσία για μεταβιβάσεις ακινήτων με την ονομασία MyProperty

  Μεταβίβαση οχήματος και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά τη μεταβίβαση οχήματος και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας