Μεταβίβαση οχήματος και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

Η διαδικασία αφορά τη μεταβίβαση οχήματος και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline  2019 2022
 • Τίτλος:

  Μεταβίβαση οχήματος και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας
 • Περίοδος Αναφοράς:

  Ιαν. 2019 ως Δεκ. 2019
 • Ομάδα Στόχος:

  #Πολίτες
 • Χρόνος Υλοποίησης:

  Ιούλ. 2022 - Νοέ. 2022
 • Μέθοδος Μέτρησης:

  Standard Cost Model

Περιγραφή (Προ απλούστευσης)

Σύμφωνα με την προγενέστερη (προ απλούστευσης) διαδικασία, για τη μεταβίβαση οχήματος και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας οχήματος, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να μεταβούν σε ΚΕΠ ή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να υποβληθεί σχετική αίτηση μεταβίβασης και να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας.

Μέτρηση (Προ απλούστευσης)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 1.866.504 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Συλλογή εγγράφων

55%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €1.028.970 από συνολικό κόστος €1.866.504

Μετάβαση, αναμονή & εξυπηρέτηση στην αρμόδια υπηρεσία

45%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €837.534 από συνολικό κόστος €1.866.504

Περιγραφή (Μετά την απλούστευση)

Μετά την ψήφιση του άρθρου 82 του ν. 4954/2022, η διαδικασία μεταβίβασης οχήματος και έκδοσης νέας αδείας κυκλοφορίας έχει απλοποιηθεί και πλέον διεκπεραιώνεται είτε ψηφιακά είτε μη ψηφιακά, από τον ενδιαφερόμενο.

Μέτρηση (Μετά την απλούστευση)

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 478.591 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Διεκπεραίωση μέσω gov.gr

20%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €95.718 από συνολικό κόστος €478.591

Μετάβαση, αναμονή & εξυπηρέτηση στη αρμόδια υπηρεσία

80%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €382.873 από συνολικό κόστος €478.591

Διαχρονική εξέλιξη διοικητικού βάρους

Αναλυτική Παρουσίαση