Πολίτης & Καθημερινότητα

3 μετρήσεις
  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 3 από 3 μετρήσεις

  Έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης για τους πολίτες

  Ψηφιοποίηση Εξουσιοδότησης

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2021

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση εγγράφου εξουσιοδότησης

  Ψηφιοποίηση Υπεύθυνης Δήλωσης

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2021

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση και επικύρωση εγγράφου υπεύθυνης δήλωσης