Δικαστική Συμπαράσταση

Η διαδικασία αφορά την κατάθεση αίτησης για ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη

Ταυτότητα Μέτρησης

Baseline  2019
 • Τίτλος:

  Δικαστική Συμπαράσταση - Υφιστάμενη κατάσταση
 • Περίοδος Αναφοράς:

  Ιαν. 2019 ως Δεκ. 2019
 • Ομάδα Στόχος:

  #Πολίτες
 • Περίοδος Μέτρησης:

  Νοέ. 2020 - Νοέ. 2021
 • Μέθοδος Μέτρησης:

  Standard Cost Model

Περιγραφή

Για να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, απαιτείται απόφαση δικαστηρίου. Η δικαστική διαδικασία ξεκινά κατόπιν αιτήσεως προς το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με την κατοικία του πάσχοντα. Η αίτηση υποβάλλεται από δικηγόρο ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του πάσχοντα (ασθενούς ή συγγενών).

Μέτρηση

Το συνολικό ετήσιο κόστος της διαδικασίας ανέρχεται στα 5.767.772 ευρώ και αποτελείται από 2 υποχρεώσεις.

Μετάβαση, Αναμονή & Παράσταση σε Δικαστήριο

3%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €165.018 από συνολικό κόστος €5.767.772

Κόστος δικηγόρου

97%
Ετήσιο κόστος υποχρέωσης €5.602.754 από συνολικό κόστος €5.767.772
Αναλυτική Παρουσίαση