Δικαιοσύνη

2 μετρήσεις
  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 2 από 2 μετρήσεις

  Δικαστική Συμπαράσταση

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019

  Η διαδικασία αφορά την κατάθεση αίτησης για ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη

  Έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα