Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 31 - 35 από 131 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης με ενδεικτικό κωδικό NACE 85.59.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών του άρθρου 1 του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.53.11 και 85.53.11.01.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των τουριστικών γραφείων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199), περί της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων, που υπάγονται ενδεικτικά στις τάξεις NACE με κωδικούς 79.11, 79.12, 79.90, 49.39 και 52.21, και τα διαδικτυακών τουριστικών γραφείων της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) περί της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, που υπάγονται ενδεικτικά στην τάξη NACE με κωδικό 49.39.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Πλυντηρίων Λιπαντηρίων Οχημάτων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, των οικονομικών δραστηριοτήτων υπαίθριων ή στεγασμένων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων οχημάτων με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 45.20.3.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Λειτουργίας Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων Οχημάτων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις