Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 31 - 35 από 153 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Έναρξης Λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας

  Νοέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των μονάδων ιαματικής θεραπείας, των κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού και των κέντρων θαλασσοθεραπείας του άρθρου 1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), περί της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού, που υπάγονται ενδεικτικά στην τάξη NACE με κωδικό 96.04.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες έναρξης λειτουργίας ων μονάδων ιαματικής θεραπείας, των κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού και των κέντρων θαλασσοθεραπείας
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Αυτοτελών Διαιτολογικών Γραφείων και Πολυδύναμων Διαιτολογικών Μονάδων

  Οκτώβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και των πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 96.04.10.01 και 96.04.10.02.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας Αυτοτελών Διαιτολογικών Γραφείων και Πολυδύναμων Διαιτολογικών Μονάδων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Δραστηριοτήτων Εκτροφής, Αναπαραγωγής και Εμπορίας Ζώων Συντροφιάς

  Φεβρουάριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 01.49.12.04, «Εκτροφή ωδικών πτηνών», και 01.49.19.03, «Εκτροφή Σκύλων, Γατών και λοιπών Ζώων Συντροφιάς», και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Δραστηριοτήτων Εκτροφής, Αναπαραγωγής και Εμπορίας Ζώων Συντροφιάς
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας Οχημάτων και Συνεργατών Οδικής Βοήθειας Οχημάτων

  Νοέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και των συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων του άρθρου 1 του ν. 3651/2008 (Α΄ 44), με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.25.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Αισθητικής

  Οκτώβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των εργαστηρίων αισθητικής, που υπάγονται στις τάξεις NACE με ενδεικτικούς κωδικούς 96.02 και 96.04.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Αισθητικής
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις