Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 9 δράσεις
  Σε εξέλιξη

  Aπλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με την καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων και πρόταση για το σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Μητρώου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στην Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 28/3/2022.

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  Διαδικασίες σχετικές με την καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας.

  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Aπλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στον κλάδο της Αλιείας.

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στην Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 28/3/2022.

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  Διαδικασίες σχετικές με την Αλιεία

  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Aπλούστευση και ψηφιοποίηση διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στον κλάδο της Ελαιοκομίας

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στην Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 28/3/2022.

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  Διαδικασίες σχετικές με Τρόφιμα / Ελαιοκομία

  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Δραστηριοτήτων Εκτροφής, Αναπαραγωγής και Εμπορίας Ζώων Συντροφιάς

  Φεβρουάριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 01.49.12.04, «Εκτροφή ωδικών πτηνών», και 01.49.19.03, «Εκτροφή Σκύλων, Γατών και λοιπών Ζώων Συντροφιάς», και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Δραστηριοτήτων Εκτροφής, Αναπαραγωγής και Εμπορίας Ζώων Συντροφιάς
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνιατρικών Δραστηριοτήτων

  Φεβρουάριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 75.00, Κτηνιατρικές Δραστηριότητες, και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών, εξαιρουμένων των κτηνιατρικών γραφείων παραγωγικών ζώων του άρθρου 19 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198).
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνιατρικών Δραστηριοτήτων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις