Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 131 - 135 από 152 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Ψηφιακή Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

  Νοέμβριος 2022
  Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση
  νάπυξη υπηρεσίας στο gov.gr, η οποία παρέχει τη δυνατότητα να θεωρηθεί ψηφιακά ηΥπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία είναι απαραίτητη για την ηλεκτροδότηση κάθε κατοικίας ή επιχείρησης. Πρόκειται για το έγγραφο που πιστοποιεί ότι κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση ενός ακινήτου είναι κατάλληλη και ασφαλής προς χρήση.
  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Ψηφιακή υπηρεσία «myOAEDραντεβού»

  Νοέμβριος 2021
  Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση
  Πλατφόρμα που παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να προγραμματίζουν ψηφιακά τις επισκέψεις τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και αφορά μόνον όσες υπηρεσίες δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το gov.gr και το www.oaed.gr. 
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Αιτήσεις παρόχων που δεν διατίθενται ηλεκτρονικά/προσκόμιση δικαιολογητικών Βεβαίωση λήψης Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας (εκτός του τρέχοντος έτους) Υποβολή ενστάσεων για τις παροχές ασφάλισης πλην των κοινωνικών παροχών Υπηρεσία εξυπηρέτησης οικιστών εργατικών κατοικιών/ δανειοληπτών τέως ΟΕΚ Αίτηση καταβολής αποδοχών σε μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές που απέχουν από την εργασίας τους για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις Υποβολή αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης από εργοδότες/προσκόμιση δικαιολογητικών Υποβολή ενστάσεων από εργοδότες για προγράμματα απασχόλησης Αίτηση επιχορήγησης από εργοδότες για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ Υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου ανεργίας λόγω περιστασιακής απασχόλησης Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου/προσκόμιση δικαιολογητικών Έκδοση κλειδαρίθμου (όπου απαιτείται) Συμβουλευτική ανέργων Συμβουλευτική εργοδοτών Συμβουλευτική ανέργων Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων.
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού

  Μάϊος 2022
  Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση
  Ψηφιοποίηση του έγχαρτου Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού, με αποτέλεσμα το παιδιατρικό ιστορικό να περνά στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) και να είναι προσβάσιμο στους γονείς μέσα από το ehealth.gov.gr, στην ενότητα «Παιδιατρικό Ιστορικό». Στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού εμφανίζονται τα δεδομένα υγείας του παιδιού για κάθε ηλικιακή του περίοδο. και το σύνολο των εμβολιασμών.
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Ψηφιακό Σύστημα Ραντεβού Πολιτών για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψης

  Απρίλιος 2022
  Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση
  Μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, κάθε πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού σε δημόσια δομή ή με ιδιώτη γιατρό πιστοποιημένο στο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης», επιλέγοντας γεωγραφική περιοχή και ακολούθως την προτίμησή του για ραντεβού σε δημόσια δομή ή ιδιώτη ιατρό.
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Ψηφιακοί τίτλοι σπουδών για αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων

  Ιούνιος 2021
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Στο πλαίσιο της συνολικής ψηφιακής αναβάθμισης της εκπαίδευσης, παρέχεται η δυνατότητα για την έκδοση ψηφιακών βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων απολυτηρίων Γυμνασίων και Λυκείων και πτυχίων Επαγγελματικών Λυκείων είναι πλέον εφικτή εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Έκδοση αποδεικτικού σπουδών και αποδεικτικού απόλυσης Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου
  Αποδέκτες: Πολίτες