Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 131 - 131 από 131 δράσεις
Σε εξέλιξη

Ψηφιοποίηση της Αναλύσης Συνεπειών Ρύθμισης

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δημιουργία εφαρμογής με την οποία, τα υπουργεία θα υποβάλουν ψηφιακά την ΑΣΡ. Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί εφαρμογή για την ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή, ενώ θα είναι αναρτημένο και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, τόσο το εθνικό, όσο και το διεθνές (π.χ. συστάσεις Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΕΕ Guidelines).

Αποδέκτες: Δημόσιο