Δικαιοσύνη

11 δράσεις
  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 11 δράσεις
  Σε εξέλιξη

  Απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας νομικής βοήθειας

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Απλούστευση διαδικασίας και ανάπτυξη ηλεκτρονική υπηρεσίας για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος σύμφωνα με το ν.3226/2004.

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  109617 Παροχή νομικής βοήθειας

  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Έκδοση αντιγράφου από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων στο gov.gr

  Ιανουάριος 2022
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Αίτηση και παραλαβή ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Αντίγραφο από το Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Ένταξη 15 διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

  Μάϊος 2020
  Εξυπηρέτηση
  Καθορισμός 15 διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και αντίστοιχων ενύπων που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Α. Διαδικασίες Ειρηνοδικείων: 503810 Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς 815021 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/ τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη υποβολής αίτησης και περί μη έκδοσης οριστικής απόφασης δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη έκδοσης δικαστικής απόφασης για λύση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ ν. 4072/2013. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή πληρωμής. Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή απόδοσης μισθίου. 1Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής κατά εκτελέσεως ή αρνητικής δήλωσης τρίτου. Β. Διαδικασίες Πρωτοδικείων. 503810 Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς 815021 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/ τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου Χορήγηση πιστοποιητικού περί θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (προσωρινή ή οριστική).
  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Ένταξη διαδικασίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

  Ιούνιος 2021
  Εξυπηρέτηση
  Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και του αντίστοιχου εντύπου της, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: 094255 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Θεσμοθέτηση του ενιαίου πιστοποιητικού Κληρονομίας

  Απλούστευση

  Νέο πιστοποιητικό στο οποίο ενοποιούνται: α) το πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομίας από το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο, β) το  πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο, γ) το πιστοποιητικό περί προσβολής αμφισβήτησης ή μη κληρονομικού δικαιώματος από το Πρωτοδικείο και δ) το πιστοποιητικό περί αναγγελίας ή μη κληρονομικού δικαιώματος από Ειρηνοδικείο. Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομίας έχει χρονική διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών από την έκδοσή του.

  Η αίτηση για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού κληρονομίας θα είναι ενιαία για όλα τα δικαστικά καταστήματα της χώρας. Εφόσον πρόκειται για δικαστικά καταστήματα που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π.), η αίτηση και η παραλαβή του ενιαίου πιστοποιητικού κληρονομίας θα πραγματοποείται ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr. Εφόσον πρόκειται για δικαστικά καταστήματα που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π., η αίτηση και η παραλαβή θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. Η υποβολή αίτησης για την έκδοση του ενιαίου πιστοποιητικού κληρονομίας και η παραλαβή αυτού θα μπορεί να πραγματοποιείται  και μέσω των Κ.Ε.Π.

  Αποδέκτες: Πολίτες