Εργασία & Ασφάλιση

7 δράσεις
  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 7 δράσεις
  Σε εξέλιξη

  Aπλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας της γνωμάτευσης αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης της Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e- ΕΦΚΑ για την περίπτωση των ασθενών με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιώνπου εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25/06/2021.

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  Διαδικασίες σχετικές με τη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης της Αναπηρίας

  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Aπλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης της αναπηρίας από το ΚΕΠΑ για τη λήψη συγκεκριμένων παροχών.

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25/06/2021.

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  Διαδικασίες σχετικές με τη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης της Αναπηρίας

  Αποδέκτες: Πολίτες
  Σε εξέλιξη

  Aπλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που διέπουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25/06/2021.

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  Διαδικασίες σχετικές με τη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης

  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Επικουρικής Ασφάλισης βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιώνπου εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25/06/2021.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες που αφορούν στην Επικουρική Ασφάλιση
  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Εφαρμογή myTEKA

  Δεκέμβριος 2022
  Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση
  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myteka.gov.gr παρέχει πλήρη ενημέρωση για τις εισφορές και την εξέλιξη της αποταμίευσής τους. Οι ασφαλισμένοι σταδιακά αποκτούν τον έλεγχο της επικουρικής τους σύνταξης και βλέπουν πού πραγματικά συγκεντρώνονται και επενδύονται οι εισφορές τους.
  Αποδέκτες: Πολίτες