Εργασία & Ασφάλιση

4 δράσεις

Εμφάνιση 1 - 4 από 4 δράσεις
Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Επικουρικής Ασφάλισης βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιώνπου εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25/06/2021.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες που αφορούν στην Επικουρική Ασφάλιση

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις, Πολίτες

Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτικής για τα ΑμΕΑ βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιώνπου εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25/06/2021.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες σχετικές με: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ΑΜΚΑ Λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης της Αναπηρίας Λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις, Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ψηφοφορία στις συνδικαλιστικές οργανώσεις

Ψηφιοποίηση

Ανάπτυξη και δωρεάν διάθεση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του συστήματος «ΖΕΥΣ», το πλαίσιο της υποχρέωσής τους να παρέχουν στα μέλη τους τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συμμετοχή στις εκλογές.

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Ψηφιακή υπηρεσία «myOAEDραντεβού»

Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση

Πλατφόρμα που παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να προγραμματίζουν ψηφιακά τις επισκέψεις τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και αφορά μόνον όσες υπηρεσίες δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από το gov.gr και το www.oaed.gr. 

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Αιτήσεις παρόχων που δεν διατίθενται ηλεκτρονικά/προσκόμιση δικαιολογητικών Βεβαίωση λήψης Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας (εκτός του τρέχοντος έτους) Υποβολή ενστάσεων για τις παροχές ασφάλισης πλην των κοινωνικών παροχών Υπηρεσία εξυπηρέτησης οικιστών εργατικών κατοικιών/ δανειοληπτών τέως ΟΕΚ Αίτηση καταβολής αποδοχών σε μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές που απέχουν από την εργασίας τους για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις Υποβολή αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης από εργοδότες/προσκόμιση δικαιολογητικών Υποβολή ενστάσεων από εργοδότες για προγράμματα απασχόλησης Αίτηση επιχορήγησης από εργοδότες για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ Υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου ανεργίας λόγω περιστασιακής απασχόλησης Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου/προσκόμιση δικαιολογητικών Έκδοση κλειδαρίθμου (όπου απαιτείται) Συμβουλευτική ανέργων Συμβουλευτική εργοδοτών Συμβουλευτική ανέργων Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων.

Αποδέκτες: Πολίτες