Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 41 - 45 από 131 δράσεις
Σε εξέλιξη

Αρχική άδεια οδήγησης

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Απλούστευση και Ψηφιοποίηση της διαδικασίας αρχικής έκδοσης άδειας οδήγησης

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Έκδοση Άδειας Οδήγησης

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Αυλη Συνταγογράφηση

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Ανάπτυξη εφαρμογής για την εξ' αποστάσεων συνταγογράφηση μέσω GOV.gr, ώστε μια ιδιαίτερα σημαντική και ευαίσθητη διαδικασία να γινει απλούστερη για όλους τους εμπλεκόμενους (πολίτες, γιατρούς, φαρμακοποιούς) εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ασφάλεια, διαφάνεια και ιδιωτικότητα σε όλα τα επιμέρους στάδια.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Άυλη Συνταγογράφηση

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δημιουργία πλατφόρμας στην ενιαία ψηφιακή πύλη (gov.gr), μέσω της οποίας υλοποιείται ψηφιακά η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και χωρίς την ανάγκη για έκδοση ειδικού πληρεξουσίου ή βεβαίωσης γνησίου υπογραφής.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Δήλωση απώλειας Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Ψηφιοποίηση

Ο πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Αστυνομική Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ή σε αυτή που έχει εκδώσει το δελτίο ταυτότητας τη σχετική δήλωση απώλειας

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων

Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση

Με το Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων συστάθηκε ένα πλήρες σύστημα οργάνωσης των βασικών παιδιατρικών εμβολιασμών, που αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή των εμβολίων για όλα τα νοσήματα. Στο Μητρώο καταχωρίζονται όλα τα δοσολογικά σχήματα που χορηγούνται μέχρι και την εφηβική ηλικία, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για Παιδιά κι Εφήβους και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.

Αποδέκτες: Πολίτες