Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 41 - 45 από 152 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Συνεργείων Οχημάτων

Νοέμβριος 2021
Απλούστευση
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 45.20.1, 45.20.2 και 45.40.5.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Συνεργείων Οχημάτων
Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

Αύγουστος 2021
Απλούστευση
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 85.59.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων
Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων

Αύγουστος 2021
Απλούστευση
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 85.32. ή 85.59.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων
Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

Σεπτέμβριος 2021
Απλούστευση
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης με ενδεικτικό κωδικό NACE 85.59.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης
Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών

Σεπτέμβριος 2021
Απλούστευση
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών του άρθρου 1 του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.53.11 και 85.53.11.01.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
Αποδέκτες: Επιχειρήσεις