Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 26 - 30 από 153 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση άσκησης δραστηριότητας Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσω Αναψυχής 

  Σεπτέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, της οικονομικής δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, όπως ορίζεται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αρ. 20/2018 (Β’ 1929).
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες άσκησης δραστηριότητας Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσω Αναψυχής
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Επικουρικής Ασφάλισης βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιώνπου εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25/06/2021.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες που αφορούν στην Επικουρική Ασφάλιση
  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Επιχειρηματικότητας βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στις 18/1/2022.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες που σφορούν στον ευρύτερο κύκλο ζωής μια επιχείρησης
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης

  Ιανουάριος 2023
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Δημιουργία πλατφόρμας στην ενιαία ψηφιακή πύλη (gov.gr) μέσω της οποίας θα γίνεται ψηφιακά η διαδικασία έναρξης ατομικής επιχείρισης. Μέσω της πλατφόρμας θα ενημερώνεται η ΑΑΔΕ και το ΓΕΜΗ για το σύνολο των πληροφοριών που απαιτείται και από τους δύο φορείς.

  Σύμφωνα με την προγενέστερη (προ απλούστευσης) διαδικασία, για να πραγματοποιηθεί η σύσταση της ατομικής επιχείρησης, ο επιτηδευματίας έπρεπε να μεταβεί στο επιμελητήριο και στον ΕΦΚΑ, έχοντας μαζί του όλα τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να πραγματοποιήσει τις προεγγραφές αντίστοιχα. Στη 
  συνέχεια, ο επιτηδευματίας πήγαινε στην αντίστοιχη ΔΟΥ και με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, λάμβανε το πιστοποιητικό έναρξης εργασιών από τη ΔΟΥ το οποίο, εν συνεχεία, το κατέθετε στο Επιμελητήριο και στο ΓΕΜΗ. Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας αφορούσε στην υποβολή του πιστοποιητικού έναρξης εργασιών στον ΕΦΚΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύστασης ατομικής επιχείρησης.

  Η απλουστευμένη διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση. Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή της επιχείρησης όπου απαιτείται (ΓΕΜΗ, Επιμελητήριο, ΕΦΚΑ) ολοκληρώνονται αυτόματα μέσω διαλειτουργικοτήτων.

  Δείτε περισσότερα

   

   

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης

  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας νομικής βοήθειας

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Απλούστευση διαδικασίας και ανάπτυξη ηλεκτρονική υπηρεσίας για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος σύμφωνα με το ν.3226/2004.

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  109617 Παροχή νομικής βοήθειας

  Αποδέκτες: Πολίτες