Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 26 - 30 από 131 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης του ν.4442/16, των οικονομικών δραστηριοτήτων (κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων) με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 01.41, 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49, καθώς και 01.50, μόνο για το τμήμα της δραστηριότητας που σχετίζεται με την κτηνοτροφική εγκατάσταση που λειτουργεί εντός της μικτής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας Εντατικής και Ημιεντατικής Μορφής

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) 03.21 και 03.22, καθώς και με ΚΑΔ 01.49.19, σχετικά με τα υδρόβια και αμφίβια ζώα.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας Εντατικής και Ημιεντατικής Μορφής

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Συνεργείων Οχημάτων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 45.20.1, 45.20.2 και 45.40.5.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Συνεργείων Οχημάτων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 85.59.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 85.32. ή 85.59.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις