Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 16 - 20 από 152 δράσεις
  Σε εξέλιξη

  Aπλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης της αναπηρίας από το ΚΕΠΑ για τη λήψη συγκεκριμένων παροχών.

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25/06/2021.

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  Διαδικασίες σχετικές με τη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης της Αναπηρίας

  Αποδέκτες: Πολίτες
  Σε εξέλιξη

  Aπλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών που διέπουν τα Ταμεία Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση

  Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25/06/2021.

  Σχετιζόμενες διαδικασίες:

  Διαδικασίες σχετικές με τη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης

  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  myConsulLive

  Απρίλιος 2022
  Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση
  Έλληνες πολίτες και ομογενείς που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν υποθέσεις τους με το Ελληνικό Δημόσιο μέσω βιντεοκλήσης
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  myKepLive

  Ιούλιος 2020
  Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση
  Ψηφιακό ραντεβού για εξυπηρέτηση από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης για διεκπεραίωση της υπόθεσής ή απλή διοικητική πληροφόρηση
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Το σύνολο των διαδικασιών που διενεργούνται στα ΚΕΠ
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Open Car

  Μάρτιος 2022
  Ψηφιοποίηση Εξυπηρέτηση Πληροφόρηση
  Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με οχήματα τα οποία διαθέτουν πινακίδες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα (opencar.services.gov.gr). Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης της υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες: αν το όχημα είναι σε κίνηση / ακινησία ή έχει κλαπείαν είναι ασφαλισμένο / ανασφάλιστο, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης ασφάλισης και το χρώμα, ο κατασκευαστής και ο τύπος του οχήματος
  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις