Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 56 - 60 από 153 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Δήλωση απώλειας Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

  Μάρτιος 2021
  Ψηφιοποίηση
  Ο πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Αστυνομική Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ή σε αυτή που έχει εκδώσει το δελτίο ταυτότητας τη σχετική δήλωση απώλειας
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων

  Μάϊος 2022
  Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση
  Με το Μητρώο Εμβολιασμού Παιδιών και Εφήβων συστάθηκε ένα πλήρες σύστημα οργάνωσης των βασικών παιδιατρικών εμβολιασμών, που αποσκοπεί στην ηλεκτρονική καταγραφή των εμβολίων για όλα τα νοσήματα. Στο Μητρώο καταχωρίζονται όλα τα δοσολογικά σχήματα που χορηγούνται μέχρι και την εφηβική ηλικία, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για Παιδιά κι Εφήβους και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας πολιτών – Δημοσίου

  Μάρτιος 2021
  Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση
  Πρόκειται για πληροφοριακό σύστημα όπου οι πολίτες μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, προκειμένου οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου να έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους.
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Έκδοση αντιγράφου από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων στο gov.gr

  Ιανουάριος 2022
  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Αίτηση και παραλαβή ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Αντίγραφο από το Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Έκδοση ειδικού σήματος απαλλαγής από το τέλος στάθμευσης μέσω του gov.gr

  Δεκέμβριος 2020
  Ψηφιοποίηση
  οι κάτοχοι ηλεκτροκίνητων οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν μέσω gov.gr, το ειδικό σήμα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών στάθμευσης στα κέντρα των πόλεων.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Έκδοση Ειδικού Σήματος Απαλλαγής από τέλη στάθευσης
  Αποδέκτες: Πολίτες