Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 16 - 20 από 23 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών

  Σεπτέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών του άρθρου 1 του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.53.11 και 85.53.11.01.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων

  Νοέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των τουριστικών γραφείων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199), περί της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων, που υπάγονται ενδεικτικά στις τάξεις NACE με κωδικούς 79.11, 79.12, 79.90, 49.39 και 52.21, και τα διαδικτυακών τουριστικών γραφείων της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών

  Νοέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) περί της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, που υπάγονται ενδεικτικά στην τάξη NACE με κωδικό 49.39.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Πλυντηρίων Λιπαντηρίων Οχημάτων

  Νοέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, των οικονομικών δραστηριοτήτων υπαίθριων ή στεγασμένων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων οχημάτων με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 45.20.3.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Λειτουργίας Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων Οχημάτων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων

  Νοέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, των οικονομικών δραστηριοτήτων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.21.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις