Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 11 - 15 από 23 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας Εντατικής και Ημιεντατικής Μορφής

  Μάϊος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) 03.21 και 03.22, καθώς και με ΚΑΔ 01.49.19, σχετικά με τα υδρόβια και αμφίβια ζώα.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας Εντατικής και Ημιεντατικής Μορφής
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Συνεργείων Οχημάτων

  Νοέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 45.20.1, 45.20.2 και 45.40.5.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Συνεργείων Οχημάτων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

  Αύγουστος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 85.59.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων

  Αύγουστος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 85.32. ή 85.59.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

  Σεπτέμβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης με ενδεικτικό κωδικό NACE 85.59.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Σχολών Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις