Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 6 - 10 από 23 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Αισθητικής

  Οκτώβριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των εργαστηρίων αισθητικής, που υπάγονται στις τάξεις NACE με ενδεικτικούς κωδικούς 96.02 και 96.04.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας Εργαστηρίων Αισθητικής
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Σε εξέλιξη

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματική Κατάρτισης, Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Κολλεγίων

  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματική Κατάρτισης, των Φροντιστηρίων, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και των Κολλεγίων με κωδικούς NACE 85.41 και 85.59.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματική Κατάρτισης, των Φροντιστηρίων, των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και των Κολλεγίων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία

  Αύγουστος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 88.10.12 και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) για Άτομα με Αναπηρία (Α.μεΑ.) με Κ.Α.Δ. 88.10.15.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) για Άτομα με Αναπηρία (Α.μεΑ.)
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνιατρικών Δραστηριοτήτων

  Φεβρουάριος 2021
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 75.00, Κτηνιατρικές Δραστηριότητες, και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών, εξαιρουμένων των κτηνιατρικών γραφείων παραγωγικών ζώων του άρθρου 19 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198).
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνιατρικών Δραστηριοτήτων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

  Οκτώβριος 2020
  Απλούστευση
  Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης του ν.4442/16, των οικονομικών δραστηριοτήτων (κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων) με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 01.41, 01.42, 01.43, 01.44, 01.45, 01.46, 01.47, 01.49, καθώς και 01.50, μόνο για το τμήμα της δραστηριότητας που σχετίζεται με την κτηνοτροφική εγκατάσταση που λειτουργεί εντός της μικτής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
  Αποδέκτες: Επιχειρήσεις