Όλες οι Μετρήσεις

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 11 - 15 από 20 μετρήσεις

  Λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

  Μεταβίβαση οχήματος και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά τη μεταβίβαση οχήματος και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

  Ψηφιοποίηση Εξουσιοδότησης

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2021

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση εγγράφου εξουσιοδότησης

  Ψηφιοποίηση Υπεύθυνης Δήλωσης

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2021

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση και επικύρωση εγγράφου υπεύθυνης δήλωσης

  Σε εξέλιξη

  Διαδικασία ίδρυσης Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις

  Μέτρηση Διοικητικών Βαρών με το Τυποποιημένο Μοντέλου Κόστους στη διαδικασία ίδρυσης ΝΕΠΑ (προ απλούστευσης και μετά απλούστευσης).