Όλες οι Μετρήσεις

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 6 - 10 από 20 μετρήσεις

  Εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Λούνα-Παρκ, Τσίρκων και Παγοδρομίων

  Έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης για τους πολίτες

  Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής

  Έναρξη ατομικής επιχείρησης

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2023

  Η διαδικασία αφορά την έναρξη ατομικής επιχείρησης με εμπορική δραστηριότητα

  Λειτουργία συνεργείων οχημάτων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την ίδρυση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων