Όλες οι Μετρήσεις

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 21 - 25 από 29 μετρήσεις

  Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων (Ι.Χ.)

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  2021

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) της αναγγελίας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό

  Έναρξη λειτουργίας κέντρων θαλασσοθεραπείας

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας έναρξης λειτουργίας κέντρων θαλασσοθεραπείας

  Έναρξη λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την οικονομική δραστηριότητα έναρξης λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων

  Έναρξη λειτουργίας πολυδύναμων διαιτολογικών κέντρων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την οικονομικής δραστηριότητα έναρξης λειτουργίας πολυδύναμων διαιτολογικών κέντρων

  Έναρξη λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την οικονομική δραστηριότητα έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής