Γεωργία & Κτηνοτροφία

2 μετρήσεις
  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 2 από 2 μετρήσεις

  Έκδοση άδειας αλίευσης των άκρως μεταναστευτικών ειδών, μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB) ή/ και ξιφία (Xiphias gladius SWO)

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  2023 2023

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας αλίευσης των άκρως μεταναστευτικών ειδών, μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB) ή/ και ξιφία (Xiphias gladius SWO) για φυσικά και νομικά πρόσωπα

  Έκδοση άδειας αλίευσης στα διεθνή ύδατα ή/ και αλίευσης για τρίτες χώρες και για συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις

  Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας αλίευσης στα διεθνή ύδατα ή/και αλίευσης για τρίτες χώρες και για συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης για φυσικά και νομικά πρόσωπα