Όλες οι Μετρήσεις

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 11 - 15 από 29 μετρήσεις

  Έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα

  Ψηφιοποίηση Εξουσιοδότησης

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2021

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση εγγράφου εξουσιοδότησης

  Ψηφιοποίηση Υπεύθυνης Δήλωσης

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2021

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση και επικύρωση εγγράφου υπεύθυνης δήλωσης

  Μεταβίβαση οχήματος και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά τη μεταβίβαση οχήματος και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας

  Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής