Όλες οι Μετρήσεις

  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 6 - 10 από 29 μετρήσεις

  Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις
  Baseline - 2019 2023

  Η μέτρηση αφορά στις διαδικασίες που απλουστεύθηκαν με το άρθρο 8 και τα άρθρα 20 και 21 του ν. 4811/2021 καθώς και τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4875/2021 σχετικά με τη λειτουργία των τουριστικών γραφείων.

  Λειτουργία υγειονομικών καταστημάτων εντός τουριστικών λιμένων, υποδομών, εγκαταστάσεων και καταλυμάτων

  Ομάδα Στόχος: #Επιχειρήσεις

  Η μέτρηση αφορά στη διαδικασία «Λειτουργία υγειονομικών καταστημάτων εντός τουριστικών λιμένων, υποδομών, εγκαταστάσεων και καταλυμάτων» πριν και μετά την απλούστευση που έγινε με την υπαγωγή στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 4442/2016

   

   

  Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  2022

  Η διαδικασία αφορά την ηλεκτρονική υπηρεσία για μεταβιβάσεις ακινήτων με την ονομασία MyProperty

  Δικαστική Συμπαράσταση

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019

  Η διαδικασία αφορά την κατάθεση αίτησης για ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη

  Έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης

  Ομάδα Στόχος: #Πολίτες
  Baseline - 2019 2022

  Η διαδικασία αφορά την έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης για τους πολίτες