Οικογένεια

24 δράσεις
  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
  Εμφάνιση 1 - 5 από 24 δράσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Ένταξη διαδικασίας αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

  Ιούλιος 2020
  Απλούστευση Εξυπηρέτηση
  Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Ολοκληρώθηκε

  Ένταξη διαδικασίας αρμοδιότητας του ΕΦΚΑ στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

  Φεβρουάριος 2021
  Εξυπηρέτηση
  Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας - ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: 829924 Πληρωμή εξόδων κηδείας (λόγω ταφής - αποτέφρωσης)
  Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις
  Ολοκληρώθηκε

  Ένταξη διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

  Αύγουστος 2020
  Εξυπηρέτηση
  Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας: Χορήγησης αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και του αντίστοιχου εντύπου, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: 894344 Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Σε εξέλιξη

  Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Ανάπτυξη ανεξάρτητη εφαρμογής στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την έκδοση του Ιατρικού Πιστοποιητικού Θανάτου από πιστοποιημένους Ιατρούς. Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου, η δήλωση θα αποθηκεύεται και θα αποστέλλεται ως εισερχόμενη εκκρεμότητα στο Μητρώο Πολιτών (Υποσύστημα Ληξιαρχείου).
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου 167470 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
  Αποδέκτες: Πολίτες
  Σε εξέλιξη

  Μητρώο Αρρένων

  Απλούστευση Ψηφιοποίηση
  Απλούστευση και ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για τη διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Αρρένων
  Σχετιζόμενες διαδικασίες: Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Μητρωό Αρρένων
  Αποδέκτες: Πολίτες