Οικογένεια

23 δράσεις

Εμφάνιση 1 - 5 από 23 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δημιουργία πλατφόρμας στην ενιαία ψηφιακή πύλη (gov.gr), μέσω της οποίας υλοποιείται ψηφιακά η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και χωρίς την ανάγκη για έκδοση ειδικού πληρεξουσίου ή βεβαίωσης γνησίου υπογραφής.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Ένταξη διαδικασίας αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

Απλούστευση Εξυπηρέτηση

Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Αποδέκτες: Πολίτες

Ολοκληρώθηκε

Ένταξη διαδικασίας αρμοδιότητας του ΕΦΚΑ στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

Εξυπηρέτηση

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας - ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Σχετιζόμενες διαδικασίες: 829924 Πληρωμή εξόδων κηδείας (λόγω ταφής - αποτέφρωσης)

Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Ένταξη διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ

Εξυπηρέτηση

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας: Χορήγησης αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και του αντίστοιχου εντύπου, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».

Σχετιζόμενες διαδικασίες: 894344 Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

Αποδέκτες: Πολίτες

Σε εξέλιξη

Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Ανάπτυξη ανεξάρτητη εφαρμογής στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την έκδοση του Ιατρικού Πιστοποιητικού Θανάτου από πιστοποιημένους Ιατρούς. Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων για την κατάρτιση ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου, η δήλωση θα αποθηκεύεται και θα αποστέλλεται ως εισερχόμενη εκκρεμότητα στο Μητρώο Πολιτών (Υποσύστημα Ληξιαρχείου).

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου 167470 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Αποδέκτες: Πολίτες