Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 36 - 40 από 131 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, των οικονομικών δραστηριοτήτων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.21.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Σχολών/Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών/Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.59.13.06.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Λειτουργίας Σχολών/Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, των οικονομικών δραστηριοτήτων υπαίθριων και στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.24.02 και 52.21.24.03, καθώς και οι υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων με ενδεικτικό Κ.Α.Δ. 52.21.24.05.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Λειτουργίας Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων, Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Χώρων Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων

Απλούστευση

Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, των οικονομικών δραστηριοτήτων χώρων στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων βαρέων οχημάτων με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.24.04, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, καθώς και τις αναγκαίες βοηθητικές και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις για τη στάθμευση αυτών.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Λειτουργίας Χώρων Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε

Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων και μέσω γραπτού μηνύματος SMS

Ψηφιοποίηση Πληροφόρηση

Υπηρεσία μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς μπορούν να λαμβάνουν τη βαθμολογία τους αλλά και τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Αποδέκτες: Πολίτες