Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 11 - 15 από 131 δράσεις
Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Επικουρικής Ασφάλισης βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιώνπου εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25/06/2021.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες που αφορούν στην Επικουρική Ασφάλιση

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις, Πολίτες

Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Επιχειρηματικότητας βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στις 18/1/2022.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες που σφορούν στον ευρύτερο κύκλο ζωής μια επιχείρησης

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτικής για τα ΑμΕΑ βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιώνπου εντάσσονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25/06/2021.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες σχετικές με: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ΑΜΚΑ Λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης της Αναπηρίας Λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις, Πολίτες

Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα της Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βάσει της σχετικής Προγραμματικής Συμφωνίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

"Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στην Προγραμματική Συμφωνία που υπεγράφη, στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ, μεταξύ των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις 07/10/2021."

Σχετιζόμενες διαδικασίες: "Διαδικασίες του ευρύτερου κύκλου ζωής ενός πλοίου Διαδικασίες Είσπραξης Λιμενικών και Φαρικών Τελών Διαδικασίες που παρέχονται από το Ν.Α.Τ. Διαδικασίες που σχετίζονται με τη Νησιωτικότητα και τη διευκόλυνση των κατοίκων μκιρών νησιωτικών δήμων"

Αποδέκτες: Πολίτες, Επιχειρήσεις

Σε εξέλιξη

Απλούστευση διαδικασιών στον τομέα του Τουρισμού βάσει του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας ΕΠΑΔ

Απλούστευση Ψηφιοποίηση

Δράσεις που σχετίζονται με την απλούστευση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση καθώς και τη μέτρηση διοικητικών βαρών επιλεγμένων διαδικασιών που εντάσσονται στο μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη στο πλαίσιο του ΕΠΑΔ μεταξύ των Γενικών Γραμματέων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης στις 30/08/2021.

Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες που αφορούν στη χορήγηση Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας, σε επιχειρηματικές- οικονομικές δραστηριότητες του τομέα του τουρισμού. Διαδικασίες που αφορούν στην γνωστοποίηση λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων στον χώρο του Τουρισμού και σε λοιπές διαδικασίες αρμοδιότητας ΕΥΠΑΤΕ Διαδικασίες που αφορούν στις οδικές τουριστικές μεταφορές, όπως υπηρεσίες εκμίσθωσης οχημάτων ή επιχειρήσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) κ.α Διαδικασία χωροθέτησης των Τουριστικών Λιμένων.

Αποδέκτες: Επιχειρήσεις