Όλες οι Δράσεις Απλούστευσης

Εμφάνιση 46 - 50 από 152 δράσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων

Νοέμβριος 2021
Απλούστευση
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των τουριστικών γραφείων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199), περί της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων, που υπάγονται ενδεικτικά στις τάξεις NACE με κωδικούς 79.11, 79.12, 79.90, 49.39 και 52.21, και τα διαδικτυακών τουριστικών γραφείων της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων
Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών

Νοέμβριος 2021
Απλούστευση
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) περί της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, που υπάγονται ενδεικτικά στην τάξη NACE με κωδικό 49.39.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών
Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Πλυντηρίων Λιπαντηρίων Οχημάτων

Νοέμβριος 2021
Απλούστευση
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, των οικονομικών δραστηριοτήτων υπαίθριων ή στεγασμένων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων οχημάτων με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 45.20.3.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Λειτουργίας Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων Οχημάτων
Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων

Νοέμβριος 2021
Απλούστευση
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, των οικονομικών δραστηριοτήτων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.21.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων
Αποδέκτες: Επιχειρήσεις
Ολοκληρώθηκε

Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Σχολών/Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

Νοέμβριος 2021
Απλούστευση
Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης του ν.4442/16, οικονομικών δραστηριοτήτων των Σχολών/Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.59.13.06.
Σχετιζόμενες διαδικασίες: Διαδικασίες Λειτουργίας Σχολών/Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων
Αποδέκτες: Επιχειρήσεις